Skip to main content
Despre frameit.ro

Frameit.ro, denumit în continuare și Prestatorul, este un serviciu online care oferă utilizatorilor săi posibilitatea de a analiza serviciile și lucrările din portofoliu afișate. Solicitarea serviciilor se face pe baza comenzilor primite prin email sau telefon.

Proprietatea intelectuală

Conținutul și designul frameit.ro, precum și orice alt material având legatură cu acesta trimis dumneavoastra prin email sau furnizat prin orice altă modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse și orice alte materiale) aparțin Prestatorului și/sau colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat în mod expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele frameit.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea Prestatorului.

Nu puteți folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri sau alte informații protejate de legea copyright-ului (inclusiv imagini, texte, interfețe, formulare) ale frameit.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Prestatorului.

Este permisă crearea limitată, revocabila și neexclusivă a hiperlinkurilor către pagina de index a frameit.ro, atâta timp cât această acțiune nu prezintă serviciul frameit.ro într-o lumină falsă, înșelătoare, derogatorie sau ofensivă. Nu puteți folosi logo-ul firmei sau alte proprietăți grafice sau mărci ca parte a hyperlinkurilor fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Prestatorului.

Datele personale

Prin utilizarea formularelor sau înregistrarea ca utilizator al frameit.ro vă vom solicita o serie de date personale, precum numele și prenumele, adresa de email, dar și alte informații cu caracter personal, care să permită identificarea dumneavoastră ca utilizator al serviciului frameit.ro. De asemenea, pentru a vă abona la alertele frameit.ro, va trebui să ne comunicați o adresă de e-mail validă precum și alte date legate de dumneavoastră. Vă rugăm să vizitați pagina în care vă este prezentată Politica de confidentialitate pentru a cunoaște informațiile colectate de frameit.ro, cu privire la modul în care sunt folosite acestea, precum și la drepturile legate de protejarea intimității dumneavoastră.

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe frameit.ro, sunteți de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care pagina web își derulează operațiunile.

Recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut

Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de conținut; trimite sugestii, idei, pune întrebari, propune articole sau alte tipuri de materiale, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defaimător, nu încalca dreptul la intimitate sau legea cu privire la protejarea proprietății intelectuale; nu conține viruși informatici, comunicări comerciale, politice, care instigă la ură sau intoleranța pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare sexuală, mesaje colective sau alte forme de spam. În vederea postării de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut, nu puteți folosi adrese de e-mail sau identități false. Frameit.ro îți rezervă dreptul, dar nu are obligația de a elimina sau edita toate tipurile de conținut postate de către utilizatori și nu are obligația de a revedea periodic acest conținut. Odată cu postarea de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut pe frameit.ro, transmiteți, în afara cazurilor în care Prestatorul indică altfel, drepturile de proprietate intelectuală, în mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. Prestatorul are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de către utilizatori, prin orice mijloc de comunicare în masă, din orice țară. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut pe frameit.ro, cedați dreptul Prestatorului de a folosi numele dumneavoastră în relație cu materialele postate; garantați că dețineți sau controlați într-o altă formă dreptul de proprietate intelectuală asupra materialelor pe care le postați; că materialele postate nu violează niciuna dintre condițiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicărilor și altor forme de conținut din partea utilizatorilor, ale frameit.ro.

Frameit.ro are dreptul, dar nu obligația de a monitoriza, edita sau șterge orice tip de conținut sau activități ale utilizatorilor pe pagina web. Frameit.ro nu este responsabil și nu își asumă responsabilitatea pentru niciunul dintre materialele postate de către alte terțe părti pe pagina web. Frameit.ro are dreptul de a nu publica toate comentariile și articolele propuse de către utilizatori.

Forță majoră

Frameit.ro, afiliații sau/și în general furnizorii de produse sau servicii către frameit.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința acestora. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la frameit.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele frameit.ro, erorile de operare, precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația română în vigoare.

Reclamații privind încălcarea legii referitoare la protejarea proprietății intelectuale

Frameit.ro respectă dreptul la proprietate intelectuală a terților. Dacă ați observat că pagina web conține informații care încalcă dreptul acestora la proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiteți o înștiițare la adresa de email: office@frameit.ro sau să ne contactați prin mijloacele de comunicare afișate în secțiunea „Contact” a acestei pagini web.

Legislația aplicabilă

Termenii și condițiile frameit.ro se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației în scris prin mijloacele puse la dispoziție în secțiunea „Contact” a acestei pagini web. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiile dintre părți se vor supune rezolvării instanțelor judecătorești competente de pe raza municipiului Bistrița.

Prezentarea ofertei

Frameit.ro își rezervă dreptul de a opera oricând, orice modificări asupra datelor prezente pe pagina web frameit.ro, fără o înștiințare prealabilă. Datele tehnice prezente pe pagina web frameit.ro au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală. Fotografiile de pe pagina web frameit.ro au caracter informativ și pot exista diferențe între acestea și produs.

Se pare că ești offline, trebuie să verifici conexiunea la internet.